Mere om de seks læreplanstemaer

Opdeling af læreplanstemaerne

by Dorthe Filtenborg Sørensen 6. januar 2009 12:19

I Bekendtgørelsen omhandlende de seks læreplanstemaer, opdeles temaerne som bekendt i hele seks områder:

- 1: Barnets alsidige personlighedsudvikling

- 2: Sociale kompetencer

- 3: Sprog

- 4: Krop og bevægelse

- 5: Naturen og naturfænomener

- 6: Kulturelle udtryksformer og værdier

Mange gange, når jeg har arbejdet med temaerne i en pædagogisk praksis, dokumenteret denne og derpå koblet evalueringsdelen på, så har det undret mig, at man har valgt at kalde de to første temaer for "temaer".

Jeg mener, at de er basis og hele fundamentet for at arbejde med de øvrige fire temaer.

At arbejde med barnets alsidige personlighedsudvikling (det individuelle) samt Sociale Kompetencer (det sociale, kollektive), mener jeg, er udgangspunktet for at koble øvrige aktiviteter jvfr. de fire andre temaer på.

Powered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen